Islamski brak 

Da li je samo šerijatsko vjenčanje dovoljno za halal brak?

Podijelite!

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Da li je brak samo šerijatski ovjeren halal, bez da se općinski vjenča, npr. u BiH, gdje važe zakoni te države?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Registracija (sklapanje) braka kod nadležnog državnog organa (matičar) je veoma važna u situaciji kada se vjerski sklopljen brak pred sudom ne priznaje po automatizmu i kao građanski sklopljen brak zbog pravnog regulisanja statusnih i imovinsko-pravnih odnosa koje brak podrazumijeva. Bez toga, ta prava neće biti moguće zaštititi pred sudom. Zato se u Islamskoj zajednici ne obavljaju šerijatska vjenčanja bez prethodno obavljenog građanskog vjenčanja.

www.rijaset.ba

Related posts