Islam 

ČUDA KOJA SE SPOMINJU U KUR’ANU, NAUČNICI OTKRIVAJU NEKE STVARI KOJA SU SE U KUR’ANU NALAZILA I PRIJE 1400 GODINA

Podijelite!

Allah je prije 14 stoljeća na Zemlju spustio Kur’an, knjigu koja služi kao vodilja ljudima. Cijelo čovječanstvo je pozvano da se pridržava normi koje su propisane u ovoj Knjizi da bi konačno našli svoj spas i oslobođenje. Ova posljednja Božija objava je ujedno i jedina uputa čovječanstvu od trenutka objavljivanja pa sve do Sudnjeg dana.
Jedinstveni kur’anski stil i izvanredna mudrost koja je sadržana u njemu su
nepobitni dokazi da je Kur’an Allahova riječ. Osim toga, postoji i još niz
čudotvornih specifičnosti koje dokazuju da je Kur’an objavljen od strane Allaha.
Jedna od ovih specifičnosti je činjenica da se u Kur’anu, objavljenom prije 1400 godina, nalaze određene naučne činjenice do kojih smo mogli doći jedino savremenom tehnologijom dvadesetog stoljeća.
Svakako, Kur’an nije naučna knjiga. Međutim, određene naučne činjenice, koje se na jezgrovit i mudar način izlažu u različitim kur’anskim ajetima, čovjek je uspio otkriti tek korištenjem tehnologije XX stoljeća. Ove činjenice, koje nije bilo moguće naučno utvrditi u periodu kada je Kur’an objavljen, još jednom savremenom čovjeku dokazuju da je Kur’an Allahova riječ.

NASTANAK KOSMOSA

Pojavljivanje kosmosa se u Kur’anu spominje na slijedeći način:
“On je nebesa i Zemlju iz ničega stvorio! “(Al-An’am, 101)
Ova kur’anska činjenica je u potpunom skladu sa suvremenim naučnim
otkričima. Definitivan zaključak do kojeg je danas došla moderna astrofizika
upućuje na činjenicu da je cijeli kosmos, zajedno sa materijalnom i vremenskom dimenzijom, nastao u nultom trenutku jednom velikom eksplozijom. Teorijom Velike eksplozije (Big Bang) dokazano je da je cijeli kosmos nastao iz ničega, eksplozijom samo jedne tačke prije, otprilike, 15 milijardi godina. Ova teorija je ujedno i jedino naučno objašnjenje nastanka i početka kosmosa, koja je prihvaćena od strane svih naučnih krugova.
Prije Big Banga nije postojalo ništa zvano materija. Materija, energija i vrijeme stvoreni su u jednom nepostojanju koje se može definirati kao apsolutno metafizičko okruženje u kojem nije bilo ni materije, ni energije, pa čak ni vremena.
O ovoj ogromnoj činjenici i otkriću, do kojeg je došla moderna fizika, Kur’an
nas je obavijestio prije 1400 godina.

Related posts