Islam 

Znakovi sihra i lažova koji se njime bave

Podijelite!

Neki od znakova:

  1. Da sahir pita o imenu bolesne osobe, imenu njegove majke ili oca, kako bi na takav način, putem šejtana, spoznao stanje bolesnoga.
  2. Da sihirbaz obavijesti bolesnoga o njegovom imenu ili imenu njegove majke i da ga obavijesti o njegovom problemu prije nego što bolesna osoba bilo šta kaže.
  3. Da od bolesnika traži određenu stvar, poput: kose, odjeće, slike, kako bi na takav način spoznao stanje bolesnoga, putem šejtana.
  4. Da govor sihirbaza sadrži obraćanje šejtanu ili nešto što je nerazumljivo.
  5. Da od bolesnoga traži da prenese kao žrtvu neku životinju i da prilikom klanja ne spomene Allahovo ime, te da to stavi na svoja prsa i sl.
  6. Da bolesniku dadne određeni zapis koji je umotan i u kojem se ne zna šta piše i zabrani mu njegovo otvaranje.
  7. Da traži od bolesnoga da ne dodiruje vodu određeni vremenski period ili da traži od njega da papire na kojima se nalazi nešto sveto, poput mushafa, stavi u prljavštinu.
  8. Da traži od žene da se pred njim otkrije, ili da se sa njom osami.
  9. Da bolesnoj osobi dadne određene stvari koje treba zakopati u zemlju ili mu dadne određene zapise koje treba zapaliti i udisati dim, ili da mokri na nešto što je sveto, poput mushafa i sl.
  10. Da je ta osoba poznata po lošem ponašanju i po ostavljanju određenih ibadeta poput namaza u džematu i sl.

www.putem-islama.com

Related posts