Pitanja i odgovori 

Da li je dozvoljeno učenje dove na maternjem jeziku na sedždi?

Podijelite!

Učenje dove na maternjem jeziku na sedždi

Nema nikakve smetnje za učenje dove na nekom drugom jeziku pored arapskog, a dokaz za to su riječi Poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Čovjeku koji je dovio u namazu a da prije toga nije zahvalio Allahu i nje donio salavat na Poslanika sallallahu alejhi ve selleme: “Kada neko od vas bude dovio u namazu neka prvo zahvali Allahu, donese salavat na Poslanika a zatim neka dovi kako hoće.”(Bilježe ga trojica i Ahmed, a vjerodostojnim ga je ocjenio Hakim)

Riječi Poslanika “kako hoće” su općeg karaktera i obuhvataju i izgovor i značenje. Ono što se mora učiti na arapskom jeziku jeste Kur’an i propisani zikrovi kao što su tekbiri za prelazak sa rukna na rukn, zikr na ruku, na sedždi i slično, zbog toga što su to stvari kojima se čini ibadet u namazu dok se uče (ma juteabbedu bilafzihi), dok dova nema taj status. Prenosi se od Ebu-Hanife, koji je smatrao da je Kur’an dozvoljeno učiti na perzijskom jeziku, a on Ebu- Hanife je se povratio od tog mišljenja.

Related posts