Islamski brak 

ŽIVITE NA DUNJALUKU DA BI BILI ZAJEDNO I NA AHIRETU

Podijelite!

Oženi onu koja je stidljiva ali čvrsta, onu koja je

milostiva ali i jaka, ljupka ali čedna. Pronađi sebi

ženu na dunjaluku koja će ti pomoći do vječnog
odredišta, onu koja je pobožna i samilosna, a

njena ljepota je manje važna. Živite na dunjaluku
da bi bili zajedno i na ahiretu 

Related posts