Islam 

Strogo upozorenje onima koji ne obavljaju jaciju i sabah-namaz u džematu

Podijelite!

“Licemjerima su najteži namazijacija i sabah, no kad bi oni znali vrijednosti tih namaza, dolazili bi na njih makar pužeći. Zaokupljala me misao da naredim da se prouči ezan pa ikamet i da odredim čovjeka da predvodi namaz u džematu, a zatim da krenem s ljudima, sa svežnjevima suhog drveća, prema kućama onih ljudi koji nisu bili u džematu pa da im kuće njihove sagorim vatrom! ”

U drugoj predaji s e dodaje: “Kada b i neko o d njih znao da će tamo naći butinu debelog mesa, došao bi na nju” , g. na jacija-namaz.
326. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda, r.a. , da je Allahov Poslanik kazao za one koji ne obavljaju džuma-namaz:
” Bijaše me zaokupila misao da odredim čovjeka koji će biti imam ljudima, zatim da zapalim kuće onima koji se nisu odazvali na poziv mujezina za džuma-namaz! ”

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str. 162.

Related posts