Islam 

EVO RAZLOGA ZBOG ČEGA TREBAMO OSTATI DUŽE NA SEDŽDI I RUKU’U, A TAKOĐER I POSLIJE NAMAZA

Podijelite!

1. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Kada čovjek ustane da klanja svi grijesi mu se stave na glavu i ramena, pa svaki put kada učini ruku’ i sedždu grijesi padaju s njega“ O ti koji požuruješ s obavljanjem ruku’a i sedžde, oduži svoju sedždu i ruku’ koliko god možeš, kako bi grijesi padali s tebe, i kako ne bi propustio ovu nagradu.

2. Umrla jedna dobra žena i svaki put kad bi ljudi prolazili pored njenog mezara osjetili bi miris ruže, pa je njen muž rekao da je uvijek učila suru Mulk prije spavanja. Blago onome kome njeno učenje postane običaj. Stoga ustrajte na tome, jer ona (sura Mulk) čuva od patnje u kaburu.
3. Ako nakon svakog namaza učiš Ajetul-kursi samo te smrt dijeli od Dženneta.
4. Kada obaviš namaz ne žuri, već ostani da sjediš neko vrijeme, jer meleki mole Gospodara za tebe.
akos

Related posts