Islam 

AKO HOĆEŠ DA SE NA SIRAT ĆUPRIJI NE ZADRŽIŠ KOLIKO IZNOSI TREPTAJ OKA, ONDA NE UVODI…

Podijelite!

Vaili Ehu Nasr, sa svojim lancem prenosilaca, bilježi od h. Ebu Hurejre da je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Podučavaj ljude mome sunnetu, makar im to i ne bilo drago. Ako hoćeš da se na Siratu ne zadržiš ni koliko iznosi treptaj oka, onda ne uvodi u vjeru nešto po svome nahođenju.”’90 Kaže: _”Ovo je čudan lanac prenosilaca, ali je sadržaj dobar.” Ehu Nuajm, sa svojim lancem prenosilaca, bilježi od h. Ehu Hurejre da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko daje sadaku na dunjaluku preći će Sirat, a ko podmiri neku potrebu udovici, Allah mu namiri potomstvo i ostavi lijep spomen.”91 Kaže da je ovaj hadis garib, preko Muhammeda, a da se izdvaja njegovim prenošenjem Sulejman od Musaa. Hatelli Ebu Kasim, sa svojim lancem prenosilaca, bilježi od nekog šejha čiji je nadimak Ebu Džafer, da je rekao: “Usnio sam kako stojim na kantarima Džehennema. Vidio sam velike strahote i počeo sam razmišljati o tome šta će mi se desiti i kako ću preći sve to? Iznenada sam čuo riječi, iza svojih leđa: ‘Allahov robe, spusti svoj teret i prolazi.’ ‘A šta je moj teret?’, upitao sam. ‘Ostavi dunjaluk i prolazi’, reče mi se.” .On također bilježi od Kaj sa b. Ebu Hazima da je rekao: “Čuo sam h. Ebu Derdaa da govori svome sinu; ‘Sinko, neka tvoja kuća ne služi ni za šta drugo osim za ibadet (kao džamija). Džamije su boravišta muttekija (bogobojaznih i čestitih). Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve_ sellem, da kaže: ‘Čija kuća bude mjesto ibadeta (klanjanja), Allah će mu osigurati razgalu, milost i prelazak preko Sirata.”” 92 Kažem: Ovaj hadis potvrđuje san koji smo prenijeli, jer onaj koji se nastani u džamiji i koji je uzme svojim boravištem taj je ostavio dunjaluk i one koji žive za dunjaluk, te se predaje ahiretu i radi za njega.

90 Apokrifan, Hatib u svom Tarihu, 4/380. Ibn Dževzi u djelu Ilel mutenahije, 1/164. U lancu prenosilaca nalazi se Muhammed b. Mudžib, a on je lažac. Pogledaj : Mizan, 4/24.

91 Slab lanac prenosilaca, Ehu Nuajm, 3/220. U lancu prenosilaca nalazi se Hani b. Mutevekil i Musa b. Ubejde, a obojica su slabi, Mizan, 4/2 1 3,291. .

92 Vrlo slab, Ibn Adijj u Kamilu, 5/149. Ibn Dževzi u djelu Ilel mutenahije, 1/411. U lancu prenosilaca nalazi se Amr b. Džerir koga Ehu Hatim smatra lašcem, a Darekutni kaže da je odbačen. Pogledaj : Mizan, 3/250.

Autor: Imam Muhammed ibn Ahmed El-Kurtubi ; Iz Knjige: Podsjetnik na stanja umrlih i ahiretska dešavanja 2
Obrada: Putem Islama

Related posts