Zanimljivosti 

RIJEKA GAVTA JE RIJEKA U KOJOJ ĆE PLUTATI SPOLNI ORGANI PROSTITUTKI A KOJA ĆE UZNEMIRAVATI STANOVNIKE VATRE

Podijelite!

Od Ebu Musa’a, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojica neće ući u Džennet: notorni alkoholičar, onaj koji je kidao rodbinske veze i onaj koji je vjerovao u sihr. Onaj koji umre kao notorni alkoholičar, Allah će ga pojiti iz rijeke Gavta!” Prisutni su upitali: “A kakva je to rijeka Gavta?” Poslanik je odgovorio: “To je rijeka u kojoj će plutati spolni organi prostitutki. Samo smrad njihovih spolnih organa uznemiravat će stanovnike Vatre.”

Ahmed i Hakim koji kaže da je hadis vjerodostojan i s njim se slaže i Zehebi.

Related posts