Islam 

Uzvišeni Allah će narediti, da Mu izvedu dvojicu ljudi iz Vatre, kako bi položili račun

Podijelite!

Uzvišeni Allah će narediti, da Mu izvedu dvojicu ljudi iz Vatre, kako bi položili račun. Pa će Allah kazati:”Vratite ih u Vatru!” Nakon toga, jedan od njih će potrčati prema Vatri a drugi će ostati na svom mjestu. Uzvišeni Gospodar će upitati prvog čovjeka:”Zašto trčiš prema Vatri”?(a On zna subhanehu ve te’ala zašto) A on će odgovoriti:”Bio sam nepokoran prema Tebi na dunjaluku, ne želim ta budem takav na Ahiretu.” A onda će upitati drugog:”Zašto ti stojiš?” On će kazati:”Čekam Tvoju milost Gospodaru.”

Uzvišeni Allah će tada kazati:”Uzmi svoga brata za ruku i uđite u Džennet.”

Džennet je stvoren zbog nas, a jedan od puteva koji vode do Dženneta, jeste tevba ili pokajanje.

Iz predavanja, šejh Vesim Jusufa.

Sa fb profila, Saudin Cokoja

Related posts