Islam 

KOJE RADNJE IZVRŠAVA MELEK ZADUŽEN ZA MATERNICU I FORMIRANJE FETUSA PRILIKOM UDAHIVANJA RUHA

Podijelite!

Enes, radijallahu anhu, pripovijeda da je Poslanik, sallallahu alejhi ve  sellem, saopćio: “Allah je opunomoćio za matericu meleka koji govori: ‘O moj Gospodaru, kap! O moj Gospodaru, zakvačak! O moj Gospodaru, ugrušak! ‘A kada Allah htjedne stvoriti osobu, melek upita: O moj Gospodaru, muško ili žensko, nesretan ili sretan? Kakva je njegova opskrba? Kada će umrijeti?’ Sve to zapiše se dok je dijete u stomaku svoje majke.” (Buhari i Muslim)

A drugi su hadisi precizirali dan kada dolazi melek u stomak majke i formira sluh, vid, kožu, meso, kosti i spol, zatim udahne dušu u njega radi promjene karaktera života. Ebu Zerr el-Giffari, radijallahu anhu, čuo jc Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: “Kada prođe četrdeset i dvije noći, Uzvišeni Allah pošalje  u stomak meleka koji formira sluh, vid, kožu, meso, kosti, potom kaze: ‘O moj Gospodaru, muško ili žensko? ‘Tvoj Gospodar čini šta želi, a melek piše.” (Muslim, knjiga o kadderu, Ibn Hibban. 14/52, Bejheki, u djelu Es-Sunenul-kubra, 7/422)

Izvor: ﻣﻦ ﺗﺼﻞ ﻋﻟﻴﮭﻢ الملائكة ﻮ ﻤﻥ ﺘﻠﻌﻧﮭﻢ – ﻔﻀﻞﺍﻠﮪﻲ

Obrada: Almir Kusur, za portal www.novihorizonti.ba

Related posts