Dove 

KAKO PRAVILNO DOVITI?

Podijelite!

BISMILLAHI-RAHMANI-IRAHIM

* Iskazati hvalu Allahu
EL-HAMDU LILLAHI RABBIIL-ALEMIN

* Donijeti salavat na Poslanika
VESALATU VESSELAMU ‘ALA RESULINA MUHAMEDIN VE ‘ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMAIN.

Priznati svoje grijehe u dovi , naprimjer najbolja dova je dova Junuzova (aleihi selam)koja glasi: ” LA ILLAHE ILLA ENTE SUBHANEKE INNI KUNTU MINAL ZALIMIN “. Ko se obrati tom dovom Allahu u nevolji, Allah mu je neće odbiti. (Nema Boga osim tebe , Hvaljen neka si, zaista sam bio od griješnika.

* Okrenuti lice prema Kibli.

* Biti pod abdestom.

* Kada se dovi za nekog drugog, počinje se sa dovom za sebe pa onda ubroj i druge.
Naprimjer: “Moj Gospodaru ,oprosti meni, mojim roditeljima i onome ko uđe u moju kuću
kao vjernik, i svim vjernicima i vjernicama ..”

* Ne zaboraviti ubrojati svoje roditelje u dovu, da ih Allah uputi na pravi put ako su još u životu.

* Završiti dovu sa selamom (mir) na poslanike i i iskazivanje hvale Allahu.
VE SELAMUN ‘ALEL MURSELINE VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ‘ALEMIN.

* Zatim je dobro proučiti EL -FATIHU.

U dovi spomeni dobra djela koja si uradio, sa iskrenim srcem i iskrenim nijetom.

* Ponoviti svaku dovu 3 puta uzastopno , kako je radio Poslanik sal Allahu aleihi ve selem.

* Dignuti ruke kada se dovi, kao Poslanik kad je dovio.

* Možemo se Allahu s.w.t obratiti nekim od njegovih 99 lijepih imena.

Oni koji znaju dove na arapskom ili neke od potvrđenih poslanikovih s.a.v.s dova mogu učiti te dove dok oni koji ne znaju navedene dove mogu doviti svojim riječima tj na maternjom jeziku.

 

Related posts