Islam 

ČOVJEK ĆE BITI NA RUBU DŽEHENNEMA, PA ĆE MU DOĆI OVO DJELO I SPASITI GA DŽEHENNEMSKE VATRE

Podijelite!

OVO DJELO ĆE SPASITI ČOVJEKA NA SUDNJAM DANU OD KAZNE U DŽEHENNEMU

ČOVJEK ĆE BITI NA RUBU DŽEHENNEMA, PA ĆE MU DOĆI OVO DJELO I SPASITI GA DŽHENNEMSKE VATRE:

BILJEŽI TABERANI U “VELIKOM MU’ADŽEMU, KAO I HAKIM I TIRMIZI U “NEVADIRUL-USULU” I ASBEHANI U “ET-TERGIBU”, OD ABDUR-RAHMAN IBNI SEMURE, R.A, DA JE REKAO:”JEDNOGA DANA DOŠAO NAM JE POSLANIK, S.A.V.S, I REKAO: “JUČE SAM ZAISTA U SVOM SNU VIDIO ČUDO:

“… VIDIO ČOVJEKA IZ MOGA UMMETA KOJI JE STAJAO NA RUBU DŽEHENNEMA, PA MU JE DOŠAO NJEGOV STRAH SAMO NASPRAM ALLAHA I SPASIO GA SA DŽEHENEMSKOG RUBA…” (DIO HADISA)

Related posts