Dove Islam 

JUTARNJI I VEČERNJI ZIKR / KOJE TRI DOVE ALLAH, DŽ.Š., SIGURNO USLIŠAVA?

Podijelite!

PITANJE: Kada se uče jutarnji i večernji zikr?

ODGOVOR: Vrijeme jutarnjeg i večernjeg zikra nije precizirano, zato nema smetnje učiti jutarnji zikr prije ili nakon izlaska sunca, odnosno večernji prije ili poslije njegovog zalaska. Neki učenjaci smatraju da je jutarnji zikr bolje učiti prije izlaska sunca, a večernji prije njegovog zalaska, na osnovu ajeta: “…i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska.” (Kaf, 39.) Možda bi dokazivanje ovim ajetom i bilo jako da se on ne odnosi na sabah i ikindija-namaz, a što bilježe Buharija i Muslim.

Ibnul-Kajjim smatra da je vrijeme jutarnjeg zikra između nastupa zore i izlaska sunca a večernjeg između ikindije i akšam-namaza. (Vidjeti: Sahihul-vabilis-sajjib, str. 165.) Isto ovo kaže Ibn Usejmin stim što smatra da nema smetnje učiti ovaj zikr i nakon tog vremena ako se ne prouči u njemu. Slično ovome kazali su šejh Ibn Baz i stalni kolegij. (Vidjeti: Fetaval-ledžnetid-daime, 24/178.) Imam Sujuti smatra da je vrijeme jutarnjeg zikra od ponoći do podne-namaza, a večernjeg od podne-namaza do ponoći, (Vidjeti: El-futuhatur-rabbanijje, 3/73 od Ibn Allana.) a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović
__________________________

Koje tri dove Allah, dž.š., sigurno uslišava?

PITANJE: Postoje tri dove koje Allah, dž. š., bez imalo sumnje, sigurno uslišava. Koje su to dove?

ODGOVOR:Tri dove koje Allah, dž. š., bez imalo sumnje, sigurno uslišava jesu:

1. dova onoga kome je učinjena nepravda, pa čak i ako bi on bio nevjernik,

2. putnikova dova,

3. i roditeljska dova za svoje dijete ili protiv svoga djeteta.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda b. Saliha el-Usejmina

Related posts