Zanimljivosti 

ČUDA ALLAHOVOG STVARANJA: SOLIDARNOST IZMEĐU MRAVA I DRVEĆA

Podijelite!

Drvo je čudna biljka koja dobije strah od nekih vrsta insekata koje jedu biljke. Allah, dž.š., je učinio da biljke posebnim kanalima luče slatku supstancu koju mravi vole da jedu. U zamjenu za to, mravi štite biljke od ovih divljih insekata .

Slava Allahu, zbog Njegove milosti On ne zaboravlja slaba stvorenja.

O, Allahu ne ostavljaj nas bez svoje milosti. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:„Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.“ (Hud, 6.)

Preveo: Esmin Mehić

Izvor: kaheel7.com

Related posts