Islam 

Koji čovjek će imati najblažu kaznu u džehennemu i koja je to kazna?

Podijelite!

Nu’man ibn Bešir, r.a., prenosi: “Čuo sam Allahova poslanika, s.a.w.s., kako kaže: ‘Od stanovnika Vatre najblažu kaznu na Sudnjem danu imat će čovjek čiji će samo tabani biti u njoj ali će mu zbog njene žestine mozak proključati.’”

A u drugom rivajetu kaže: “Mislit će da niko nema žešću kaznu, a ona je ustvari najblaža.”[1]

Značenje hadisa

U ovom hadisu, Vjerovjesnik, s.a.w.s., objašnjava nam žestinu kazne kojoj će biti izloženi stanovnici Vatre i govori nam o užasnom završetku koji ih čeka. Tako, mozak proključa onome čiji samo tabani budu izloženi najslabijoj džehennemskoj vatri. Zbog boli koja ga zadesi, on pomisli da je izložen najžešćoj kazni, a ustvari je to najslabija kazna.

Zamisli kakav osjećaj će imati onaj koji bude izložen najžešćoj džehennemskoj vatri, kakve je to bol i kakav užas kako se dio po dio njegove nutrine drobi i kada vatra mozak pretvara u tečnost! Šta se tek događa s ostatkom njegovog tijela?

U drugim predanjima se kazuje da je čovjek o kome je riječ u ovom hadisu ustvari Ebu Talib, amidža Vjerovjesnika, s.a.w.s., koji će biti izložen najslabijoj džehennemskoj vatri, jer je uvijek štitio Poslanika, s.a.w.s., branio ga od uznemiravanja mušrika i puno ga volio. Međutim, nije vjerovao u Poslanika, s.a.w.s., zbog fanatizma, oholosti i zbog povođenja za mušričkim velikanima, kao što su Ebu Džehl i drugi.

Muslim od Ibn Abbasa, r.a., prenosi hadis da je Poslanik, s.a.w.s., rekao: “Najblažoj džehennemskoj kazni bit će izložen Ebu Talib, njegova dva stopala će biti zaodjenuta njome, a mozak će mu proključati zbog toga.”

Postoji također predanje, u kojem stoji da kada se Ebu Talibu približila smrt, došao mu Resulullah, s.a.w.s., i našao kod njega Ebu Džehla i Abdullaha ibn Ebu Umejju ibn Mugiru, pa mu Poslanik, s.a.w.s., rekao: “O amidža, reci: ‘La ilahe illallah’ (Nema Boga osim Allaha), to su riječi pomoću kojih ću svjedočiti za tebe pred Allahom.” A Ebu Džehl i Abdullah ibn Ebu Umejja rekoše: “Zar ćeš napustiti vjeru svojih predaka o Ebu Talibe?”

Poslanik, s.a.w.s., nastavio je nagovarati ga da izgovori šehadet, sve dok Ebu Talib nije rekao svoje posljednje riječi, a to je da ostaje pri vjeri svoga naroda, i dok nije odbio izgovoriti: “La ilahe illallah.”

Allah, dž.š., objavio je zatim ajet: “Ti ne možeš uputiti onoga koga voliš, nego Allah upućuje onoga koga On hoće.”

U drugom rivajetu kaže se da je Ebu Talib rekao Poslaniku, s.a.w.s.: “Da se ne bojim da će mi Kurejšije prigovoriti i reći: ‘To je uradio iz sažaljenja, posvjedočio bih to pred tobom.’”

Tako je Ebu Talib odlučio ostati u kufru i odbio je izreći šehadet. Ostao je ustrajan u vjeri svoga zalutalog naroda. Odazvao se zalutalim mušricima, kao što je Ebu Džehl, koji će mu na ahiretu samo okrenuti leđa i koji ga jedino mogu odvesti u najgore odaje džehennema. U skladu sa svojim djelima bit će i nagrađen, a nagrada će biti da će mu vatra obuzeti stopala jer je čvrsto ostao pri vjeri svojih predaka.

Poruke hadisa

1. Ispravna vjera jeste uvjet da bi djela bila primljena i način da se čovjek zaštiti od Džehennema.

2. Kazne kojima će biti izloženi ljudi u Džehennemu različite su jačine; najslabija je ona pri čemu će biti istopljeno tijelo, a mozak ključati.

3. Slijeđenje strasti i boravak u lošem društvu bolest je koja uništava čovjeka.

Iz knjige: “Pouke iz sunneta”, Enes Ahmed Kerzun

Related posts