Islam 

Izlazak iz džehennemske vatre onih koji su vjerovali da je Allah jedini Bog

Podijelite!

Ebu Se’id el-H udri pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: “Što se, pak, tiče stanovnika Vatre, oni u njoj niti umiru, a niti žive. Međutim, oni između vas, koji će u nju ući zbog grijeha svojih, Allah će ih usmrtiti u njoj i tek kad se ugljenišu bit će im dopušteno da se za njih zauzima. Tada će biti dovođeni grupa po grupa i ubacivani u džennetske rijeke i tada će biti kazano:
– O stanovnici Dženneta, ljevajte vodu po njima – i oni će iznicati poput klica u nanosu bujice.”
Neki čovjek je primijetio: – Kao daje Poslanik, s.a.v.s., boravio u pustinji.
88. Enes i Ibn Mesud, r.a., pripovijedaju da je Allahov Poslanik,s.a.v.s., kazao: “Posljednja osoba koja će unići u Džennet jeste čovjek koji će malo ići, malo posrtati, a malo će ga vatra prži ti, te kada je prođe, osvrnut će se prema njoj i reći joj :pod drvo, čovjek će čuti glasove stanovnika Dženneta te će još jednom zamoliti Allaha:
– Gospodaru moj, uvedi me u Džennet!
Allah će mu kazati:
– Čime tvoje uporne molbe mogu biti zaustavljene? Bi li te zadovoljilo kad bih ti poklonio dunj al uk i još toliko povrh toga?
Čovjek upita:
– Šališ li se Ti sa mnom, a Ti si Gospodar svjetova?! ”
Dok je pripovijedao hadis, Ibn Mesud s a nasmiješio i prisutne upitao:
– Ne pitate se zbog čega se smijem?
Prisutni ga zapitaše:
– Zbog čega se smiješ?
On im odgovori:
– Ovako se smijao Allahov Poslanik, s.a.v.s.
– Zbog čega se smiješ, o Allahov Poslaniče – upitali su ga prisutni?
On im je odgovorio:
“Zbog osmijeha Gospodara svjetova kada ga je čovjek upitao:
– Šališ li se Ti sa mnom, a Ti si Gospodar svjetova?!
Allah mu je na to odgovorio:
– Ne šalim se s tobom, ali sam moćan učiniti sve što hoću.”

Muslimova zbirka hadisa-sažetak, str. 57

Related posts