Žena u islamu 

Neki primjeri neposlušnosti žene mužu

Podijelite!

Neposlušna je ona žena koja ne izvrši ono što joj muž zapovjedi, odnosno ona koja uradi ono što joj muž zabrani ako je ta njegova zapovijed, odnosno zabrana u skladu s islamom. Nipodaštavanje muža, podizanje glasa na njega, činjenje onog što on ne voli, druženje sa ženama koje on ne podnosi, posjećivanje mjesta kojima on nije zadovoljan, pa makar se radilo o predavanjima – sve ti ubraja se u neposlušnost mužu. Štaviše, neki učenjaci vele: “Kad muž nešto zapovjedi ženi i ona to ne izvrši odmah, a može, neposlušna je.” Razborita je ona žena koja zna da će zaslužiti džennet bude li pokorna mužu!

Abdurrahman Kuduzović

Related posts