Poučne priče 

DŽEHENNEMSKA VATRA SE POŽALILA UZVIŠENOM ALLAHU S.W.T.A. REKAVŠI: „GOSPODARU MOJ, MOJI DJELOVI…

Podijelite!

DŽEHENNEMSKA VATRA SE POŽALILA UZVIŠENOM ALLAHU S.W.T.A. REKAVŠI: „GOSPODARU MOJ, MOJI DJELOVI…

 

 

 

 

DŽEHENNEMSKA VATRA SE POŽALILA UZVIŠENOM ALLAHU S.W.T.A. REKAVŠI: „GOSPODARU MOJ, MOJI DJELOVI JEDU JEDNI DRUGE…“

 

 

Znate li kako se požalila džehennemska vatra Allahu s.w.t.a.?

 

 

Vrućina i hladnoća džehennemska

Uzvišeni Allah je objavio: ‘’I jedni drugima su govorili: ‘’Ne krećite u boj po vrućini!’’ Recite: ‘’Džehennemska vatra je još vruća!’’ – kad bi oni samo znali.’’ (Et-Tevbe, 81.)

U ovom ajetu spominje se slučaj munafika (licemjera) koji su pred bitku na Tebuku govorili jedni drugima da ne idu u boj po nesnosnoj vrućini, pa je Allah naredio Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, da im kaže da je džehennemska vatra, koja ih čeka, mnogo vruća od pustinjske vrućine od koje su pobjegli. Da su svijesni ne bi se bojali izlaska u džihad po vrućini, i ne bi se radovali izostanku iz bitke.

Prenosi Jahja ibn Abdurahman ibn Hatib od svoga oca da je rekao: ‘’Sjedili smo s Ka’bul-Ahbarom u mesdžidu dok je govorio o džehennemu, pa je došao halifa Omer r.a. i sjeo sa nama. Zatim je dozvao Ka’ba i rekao mu: ‘’Teško tebi! Zastrašuješ nas svojim govorom!’’ Kabul-Ahbar je odgovorio: ‘’Tako mi Allaha, džehennemska vatra će se približiti na Sudnjem danu, i ona će pucketati i hučati. Nakon što čuju njenu huku, nema ni jednog Allahovog stvorenja, svejedno radilo se o poslanicima, šehidima i dobrim ljudima, a da od silnog straha neće pasti na sedždu. Tada će svaki poslanik, svaki šehid i iskreni vjernik govoriti: ‘’Gospodaru Moj, ja danas brinem samo za sebe!’’ Omere, kada bi imao dobrih djela kolik  sedamdeset Allahovih poslanika, pomislit ćeš toga Dana da ti nema spasa. Na to je Omer r.a. rekao: ‘’Uistinu je to težak dan.’’ (Ibn Ebi Šejbe, El-Musannef, XIII/154)

Prenosi se od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Džehennemska vatra se požalila Allahu, rekavši: ‘’Gospodaru moj, moji dijelovi jedu jedni druge!’’ Nakon toga Allah joj je dao dva oduška, jedan u toku zime, kad je dan najhladniji, a drugi u toku ljeta, kad je dan najvrući.’’ (Buahrija i Muslim) Abdulmelik ibn Umejr je govorio: ‘’Kada bi stanovnici džehennema bili stavljeni u dunjalučku vatru, zaspali bi i odmorili bi se.’’

Osim nesnosne vrućine, Allah je stanovnicima džehennema, kao kaznu, pripremio i nesnosnu hladnoću. Ibn Ebi Dunya prenosi predaju od Mudžahida da je rekao: ‘’U džehennemu postoji mjesto koje nije ispunjeno nesnosnom vrućinom, već je hladno, pa će džehennemlije bježati od vatre u to mjesto, ali će im u njemu kosti pucati od hladnoće i drugi stanovnici će ćuti njihovo pucketanje.’’ A Ibn Redžeb u svom djelu Et-Tahvifu minen-nari, spominje predaju od Ibn Abasa da je rekao: ‘’Džehennemlije će tražiti da im se ublaži kazna vatrom, pa će im se poslati hladan vjetar od kojeg će im kosti pucati. Nakon toga molit će da budu vraćeni u vatru.’’

 

Preuzeto sa: Hadisi Muhammeda s a w s

Related posts