Žena u islamu 

Značenje čestih ženskih imena: Azra, Amina, Edina, Jasmina

Podijelite!

Azra je žensko ime arapskog porijekla i znači djevica, odnosno čista i nevina devojka. Hebrejsko značenje imena, bez obzira da li je dato dečaku ili devojčici je čisto. Ovo ime je zastupljeno na Balkanu, u Arabiji, Turskoj i Iranu, kao i u zemljama gde se govori urdu. Iranska varijanta ovog imena je i Ozra sa istim značenjem.

Amina je žensko ime arapskog porijekla. Značenje imena je vjerna, poštena, pouzdana i sigurna. Ovo ime je jako često ime među muslimanima. Majka poslanika Muhameda a.s. zvala se Amina. Muški oblik ovog imena je Amin.

Edina je žensko ime arapskog porjekla. Značenje imena je: vjera, religija, autoritet. Muški oblik ovog imena je ime Edin. Iz ovog imena izvedeno je ime Edima.

Related posts