Pitanja i odgovori 

UČENJE NIJETA NAGLAS

Podijelite!

Pitanje:

Kakav je stav islama o izgovaranju nijeta naglas prije namaza ili abdesta?

Odgovor:

To je bidat (novotarija u vjeri), jer se ne prenosi od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, niti od njegovih ashaba – Allah, dželle šanuhu, njima bio zadovoljan – da su tako postupali. Dužnost svakom muslimanu jeste da se toga kloni. Mjesto nijeta je srce i nema nikakve potrebe da se izgovara jezikom. Allah, subhanehu ve te’ala, daje uspjeh.

Šejh Ibn Baz
Fetve učenjaka dvaju harema -57. str.

Related posts