Islam 

Podsticanje na održavanje rodbinskih veza

Podijelite!

Enes b. Malik, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koga raduje da mu se uveća nafaka i produži život, neka održava rodbinske veze.”

(Hadis bilježi Muslim)

Održavanje rodbinskih veza djelo je, koje utiče na produženje ljudskog života i povećanje nafake. Sijedi pitanje: Na koji način se to događa?, s obzirom da su nafaka i dužina života već određeni i propisani i da se smrt ne može niti požuriti, niti odložiti ni jedan trenutak.
Ulema navodi više mišljenja od kojih imam Nevevi, kao prvo izdvaja, da se pod produženjem života i povećanjem nafake misli na davanje bereketa u životu i nafaki, tako da će čovjek vrijeme provoditi i nafaku trošiti u ono što je dobro i što će mu koristiti na ahiretu.
Drugi stav, koji navodi imam Nevevi, odnosi se na ono što Uzvišeni Allah iznosi melekima, pa im obznanjuje da je čovjekov život, naprimjer, šezdeset godina, a ukoliko bude održavao rodbinske veze povećava mu se još četrdeset, a sve to je već Allahu poznato. U osnovi, to je Allahovo određenje i nije povećanje, ali na osnovu onoga što je ljudima prikazano, radi se o povećanju.
I treće mišljenje, odnosno, značenje ovog hadisa jeste, da se pod tim misli na lijep spomen i sjećanje nakon čovjekove smrti, pa će biti kao da i nije preselio.

 

Dr. Šefik Kurdić

Related posts