Žena u islamu 

Kakav je propis učenja Kur’ana žene u nifasu ili hajzu?

Podijelite!

PITANJE: Kakav je propis učenja Kur’ana žene u nifasu ili hajzu gledajući ili učeći napamet, u slučaju potrebe, kao npr. učenice ili učiteljice?

ODGOVOR: Ne smeta ženi koja ima hajz ili nifas učiti Kur’an ako je potrebno da ga uči kao što je to slučaj kod učiteljice i učenice ili pak one koja svakodnevno uči dio iz Kur’ana. A što se tiče učenja Kur’ana tražeći učenjem nagradu i sevape, bolje je to ne činiti zato što mnogi učenjaci ili većina njih smatra da ženi s hajzom nije dopušteno učiti Kur’an.

Muhammed ibn Salih el-Usejmin

Related posts