Islam 

Dođe jednom prilikom Azrail kod Allahovog Poslanika ….

Podijelite!

Dođe jednom prilikom Azrail kod Allahovog Poslanika Sulejmana, te poče nekako čudno da se zagleda u jednog od njegovih velikaša koji tu sjeđaše. Kada Azrail izađe taj čovjek reče Sulejmanu:

– O Allahov Poslaniče! Ko je onaj nepoznati čovjek”
Sulejman a.s. mu odgovori: To je Azrail, melek smrti.
Čovjek onda reče: – Primijetio sam da me nekako dugo i čudno zagleda, pa se bojim da je došao da mi uzme dušu. Nego, de ti mene nekako spasi od njega!
Sulejman ga upita: – A kako da te spasim?
Čovjek reče: – Naredi vjetru da me odnese u najudaljenije krajeve Indije, pa ne bi li mi Azrail izgubio trag i zaboravio na mene.

Sulejman a.s. to učini i vjetar u istom momentu odnese tog čovjeka u daleke zemlje Indije. Taman kad je stigao tamo, melek Azrail mu uze dušu i usmrti ga.
Kasnije Melek Azrail ponovo svrati kod Sulejmana. a on ga upita:
– Zašto si se ti onda onoliko zagledao u onog čovjeka koji je sjedio sa mnom.
Azrail mu odgovori: – Čudio sam se tom čovjeku jer mi je bilo naređeno da ga usmrtim u Indiji, a on se nalazi ovdje kod tebe, veoma daleko od Indije. Međutim, kada sam ja po naredbi Allahovoj otišao u Indiju, vidjeh kako i njega vjetar tamo donese, te ga ja po Allahovoj odredbi usmrtih.

Related posts