Islam 

HADIS DANA: DJELO ZBOG KOJEG ĆE NAS ZAVOLJETI UZVIŠENI ALLAH DŽ.Š., A I LJUDI. Došao je čovjek Poslaniku, sall…

Podijelite!

HADIS DANA: DJELO ZBOG KOJEG ĆE NAS ZAVOLJETI UZVIŠENI ALLAH DŽ.Š., A I LJUDI. Došao je čovjek Poslaniku, sall…
Djelo zbog kojeg će nas zavoljeti Allah s.w.t.a. a i ljudi:
Došao čovjek Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: „Allahov Poslaniče, uputi me na takvo djelo zbog kojega će me, ako ga učinim, (za)voljeti i Allah i ljudi.
Na to mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: „Ne budi pohlepan za ovim svijetom (budi skroman prema dunjalučkim stvarima), pa će te Allah voljeti, i ne žudi za (tj, budi skroman prema) onim što je u rukama drugih (ljudi), pa će te svijet voljeti.

Related posts