Zanimljivosti 

BiH uskoro dobiva zakon kojim će biti zaštićeni nepušači

Podijelite!

Radna grupa formirana u okviru Federalnog ministarstva zdravstva završila je prednacrt novog zakona o zabrani pušenja i ograničene upotrebe duhana i duhanskih proizvoda u Federaciji BiH.

Arijana Knežević, menadžerica za komunikacije Udruženja PROI, koje je bilo uključeno u izradu ovoga zakona, istakla je da daljnja procedura podrazumijeva slanje prednacrta na komentar nadležnim ministarstvima na kantonalnim nivoima, što će biti urađeno u narednom periodu.

– Kada kantonalna nadležna ministarstva daju svoje komentare, prednacrt će biti spreman za parlamentarnu proceduru, što će se dogoditi najesen ili najkasnije do kraja godine – kazala je Knežević.

 

Knežević: Obaveza, a ne preporuka

Zakon o kontroli duhana obuhvata niz pitanja, poput zabrane pušenja na javnim mjestima, pakovanja, prodaje i reklamiranja duhanskih proizvoda u FBiH. Riječ je o zakonu koji će, kako kaže Knežević, u potpunosti biti usklađen s Okvirnom konvencijom o kontroli duhana i Direktivom EU o duhanskim proizvodima.

– Poseban naglasak bit će stavljen na osiguranje adekvatne implementacije, kako bi se stanovništvo BiH zaštitilo od štetnih ekonomskih, društvenih, zdravstvenih i ekoloških posljedica konzumiranja duhana i izloženosti duhanskom dimu. Važno je naglasiti da je ovo obaveza BiH, a ne preporuka, te da je donošenje zakona nužno s obzirom na to da je BiH okvirnu konvenciju o kontroli duhana potpisala još 2009. – kaže Knežević.

 

Related posts