Hadisi 

Poslanik,a.s. je bio primjer čestitog radnika

Podijelite!

Allahov Poslanik, s.a.v.s., očiti je primjer ČESTITOG RADNIKA. Njegov rad na širenju i dostavljanju Allahove vjere nije ga spriječio da bude na USLUZI SVOJOJ PORODICI tj. da radi u kući i oko kuće, da pomaže svojim komšijama, da se brine za siročad i siromašne, da učestvuje u svim akcijama koje su bile od zajedničkog interesa kakve su bile IZGRADNJA DŽAMIJE, kopanje hendeka/jarka, briga o sigurnosti ljudi, borba protiv dušmana …

Šta onda reći danas za muslimane koji se p(r)ozivaju da su najbolji sljedbenici Poslanika, s.a.v.s., a ništa, haman, ne žele da rade, već očekuju pomoć i sadaku od drugih?!
Ummet kojem Uzvišeni Allah u Kur’anu na toliko mjesta povezuje vjerovanje sa DJELOVANJEM I RADOM, danas je postao sinonim za LJENOST, nerad i učmalost?

Zar nije sadaka skloniti prepreku/mahanu/rupu s puta? Kada bi samo ove savjete slušali – imali bismo najbolje puteve na dunjaluku?!

Dr. Esmir M Halilović

Related posts