Islam 

Raspored ibadeta prvih deset dana zul-hidždžeta

Podijelite!

Prvi dan mjeseca zul-hidždže je subotu, 3 septembra, i od tada je sunet da se počene sa ibadetom posta, i općenito povećati ibadete i dobra djela. Oni koji imaju namjeru da kolju kurban, od akšam namaza u petak, 2. septembra, trabali bi da se sustegnu od kraćenje nokata, kose i odstranjivanja kože sa tijela…

Dan Arefata je 9. dan zul-hidždžeta, pada na nedjelju 11. septembra, kada je posebno pohvalno postiti. Nagrada za post toga dana je oprost malih grijeha počinjenih u protekloj i budućoj godine.

Bajram je 10. dana zul-hidždžeta, što odgovara ponedjeljku 12 septembra, dan radosti, dan u kojem se nakon bajram namaza kolju kurbani. Dan u kojem je zabranjeno postiti po jednoglasnom stavu učenjaka.

13., 14., 15. septembra su dani u kojima hadžije borave na Mini/Ejjamut-tešrik, odnosno dani u kojima je dozvoljeno klati kurban. Shodno tome, zalaskom sunca u četvrtak, 15 septembra, prestaje vrijema u kojem se može klati kurban.

Mr. Elvedin Pezić

Related posts