Islam 

Još se nije rodio ko je narodu ugodio!

Podijelite!

Hatim El-Esamm je upitao imama Ahmeda b. Hanbela, r.a.: “Kako se spasiti od ljudi?”

On mu odgovori:

“Da im daješ svoj imetak, a ne tražiš njihov;

Da im pomažeš u rješavanju njihovih problema, a ne tražiš da tebi pomognu;

Da se strpiš nad njihovim uvredama, a da ti njih ne vrijeđaš!”

Hatim tada reče: “To je zaista teško!”

Imam Ahmed na to dodade: “Kamo sreće da i pored svega ti budeš rahat (spašen) od njih!”

Related posts