Dove 

Dova koju je Poslanik, a.s., preporučio Ebu Bekru za jutro i veče

Podijelite!

Allāhumme ‘ālimel-gajbi veš-šehādeti fātires-semāvāti vel-erdi rabbe kulli šej-in ve melīkehu ešhedu en lā ilāhe illā ente e‘ūzu bike min šerri nefsī ve šerriš-šejtāni ve širkihī ve en naкterife sū-en ‘alā enfusinā ev nedžurrehū ilā muslim.

„Allahu moj, Ti Koji poznaješ nevidljivi i pojavni svijet, Stvoritelju Nebesa i Zemlje, Gospodaru i Vladaru svega, svedočim da nema boga osim Tebe. Utječem Ti se od zla moga nefsa, šejtanskoga zla i njegovoga širka i da ne počinim kakvoga zla nama ili nanesem povredu nekom muslimanu.“

 

Related posts