Žena u islamu 

Moj hidžab – najljepši dio mene

Podijelite!

To je moj Hidžab, to je najljepši dio mene, to je nešto što me čini uistinu slobodnom i sretnom. Hidžab je moja skromnost, moja pripadnost vjeri, i moja sigurnost. Hidžab je moj stid, moja čast i moje dostojansvo. To je je moja čista ljepota i pokazatelj moje čestitosti. Hidžab je moj ibadet Allahu, koji je moj zaštitnik prije Hidžaba.To je moj način život, to je moj cijeli život. I zbog toga volim svoj Hidžab, jednostavan onakav kakav jeste, to je najljepši dio mene.

Amila Hadžieminagić – Bisić

Related posts