Da li je ženi dozvoljeno farbanje kose u tamnomodru boju?

Podijelite!

Pitanje: Es-selamu alejkum! Zanima me da li je ženi dozvoljeno farbanje u tamnomodru boju s obzirom da je ova boja slična crnoj, a poznat nam je hadis da je Poslanik, s.a.v.s., zabranio farbanje u crno? Napomenula bih da na kutiji od farbe piše “blue black” (plavo-crna). čulo sam dosad nekoliko nepotpunih odgovora na ovo pitanje pa bih vam bila zahvalna ukoliko bih dobila potpun odgovor.

Odgovor: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi! Upitan je šejh Ibn Usejmin, Allah mu se smilovao, o sličnoj mješavini pa je rekao: ’’Farbanje čisto crnom bojom je haram, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Promijenite mu sijedu kosu, ali ne crnom.’ Meðutim, ako se crna pomiješa s drugom bojom tako da postane tamnija, onda je dozvoljeno.”
Takoðer, trebaš znati da nije dozvoljeno farbati kosu ili praviti frizuru po uzoru na nevjernice, bludnice i grješnice uopće. Rekao je šejh Ibn Usejmin, Allah mu se smilovao: ’’U principu kosu je dozvoljeno farbati u sve boje, osim čisto crne, pod uvjetom da ne dolazi do sličnosti u frizuri s nevjernicama, bludnicama i drugim grješnicama, jer to je haram.”

(Fetava el-mer’etil-muslime, tom 2, str. 521.)

Priređivač fetvi: Ešref ibn Abdul-Maksud

Izdanje: Džem’ijjetu Ihjau’-t-turas el-islami iz Kuvajta, prvo izdanje

Fetvu preveo i priredio: Mr. Elvedin Huseinbašić

Related posts