Kako vidjeti Allaha na Sudnjem Danu?

Podijelite!

Sabah-namaz je garancija za viđenje Allaha na Sudnjem danu To potvrđuje hadis koji prenosi:

Džerir ibn Abdullah u kojem je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

”Vi ćete vidjeti vašeg Gospodara kao što vidite mjesec u uštapu i nećete imati nikakve sumnje u to da ste Ga vidjeli. Pa ako možete da nikada ne izostavite da na vrijeme klanjate sabah i ikindiju, onda to učinite.” (Buharija i Muslim)

Nakon toga, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio je ajet:

”…i veličaj Ga prije izlaska sunca i prije zalaska njegova” (Kaf, 39).

Ovo je jasan dokaz da su sabah i ikindija posebno vrijedni namazi i da oni muslimana i muslimanku koji ih budu redovno klanjali uvode u društvo koje će sigurno vidjeti Allaha na Sudnjem danu, a to je najbolja nagrada, jer kada se to desi, vjernici će zaboraviti sve druge nagrade i užitke džennetske.

Related posts