Islam 

Ne srdi se

Podijelite!

84ef883c22b32e884841cc9314bfd3f2

Neka je slava i hvala Uzvišenom Allahu, dž.š., kako samo Njemu dolikuje. Nema drugog boga osim Njega. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede ispravnu i kod Uzvišenog Allaha priznatu vjeru, Islam do Sudnjega dana. Amin!

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je jedan čovjek rekao Poslaniku, s.a.w.s.: Preporuči mi što! Poslanik, s.a.w.s., mu reče: Nemoj se srditi. Pa pošto čovjek ponovi molbu nekoliko puta, Poslanik, s.a.w.s., mu opet reče: Nemoj se srditi. (Hadis bilježi Imam Buhari, Kitabul-edeb, 7/99)

Kaže El-Džerdani, rhm.: Uistinu je ovaj hadis veličanstven. On je jedan od mnogobrojnih Poslanikovih, s.a.w.s., hadisa male sadržine, ali velike poruke, jer je u sebi obuhvatio dobro i dunjaluka i ahireta. U njemu se naređuje udaljavanje od svih stvari koje mogu biti povodom ili uzrokom srdžbe koja u sebi sadrži svako zlo, a svako dobro leži u udaljavanju od nje.

Tražio je plemeniti ashab, kažu da je to bio Ebu Derda, r.a., od Poslanika, s.a.w.s., da mu ukaže na stvar koja objedinjuje u sebi svako dobro, kako bi je čuvao i praktikovao u svome životu. Poslanik, s.a.w.s., mu je tri puta oporučio da se kloni srdžbe. Ove riječi Poslanika, s.a.w.s., upućuju na to da najviše zla potječe iz srdžbe, kao što su ubistva, tuče, ružan govor, psovka, potvora, potcjenjivanje ili omalovažavanje drugih i sl. tako da je udaljavanje od srdžbe jedna od najbitnijih stvari u životu muslimana, kako bi se uz Allahovu, dž.š., pomoć sačuvao zla koje potječe iz srdžbe.

POKUĐENA SRDŽBA

To je ovodunjalučka srdžba na koju je Poslanik, s.a.w.s., upozorio u spomenutom, a i u mnogim drugim hadisima. Tako se prenosi od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.w.s., rekao: Nije junak, ko junake nadjača, nego onaj ko se suzdrži onda kada je srdit.

Nije junak onaj ko nadjača ljude svojom snagom, nego je junak onaj ko ukroti i savlada svoju dušu onda kada je u prilici da se rasrdi, i ne dozvoli sebi da kaže ili uradi ništa što nije u skladu sa istinom i pravdom. Dakle, ovo je bespravna srdžba koja uglavnom proističe iz slijeđenja strasti, odnosno ličnih prohtjeva.

POHVALJENA SRDŽBA

To je srdžba koja se javlja samo radi Allaha, dž.š., onda kada se krše i vrijeđaju Allahove granice. Nju možemo naći kod Allahovih poslanika, a.s., onda kada vide griješenje svojih naroda, iskazujući na taj način svoju odanost Allahovoj, dž.š., vjeri. Navest ćemo neke od slučajeva iz života Allahovih poslanika, s.a.w.s.:

1. Prenosi se od Džabira, r.a., da je rekao: Kada bi se Poslanik, s.a.w.s., rasrdio, pocrvenjele bi mu oči, glas bi mu postao oštriji, a bio bi toliko ljut kao da upozorava na neprijateljsku vojsku koja dolazi!

2. Priča o Musau, a.s., kada se vratio svome narodu i zatekao ga kako mimo Allaha, dž.š., obožava tele. Mnogo se rasrdio, bacio je ploče (na kojima je bila Allahova objava) na zemlju i uhvatio svoga brata Haruna za bradu, a Allah, dž.š., o tome kaže: A kad se Musa srdit i žalostan narodu svome vrati, povika: Kako ste tako ružno poslije odlaska moga postupili! Zašto ste požurili i o naređenje Gospodara svoga se oglušili? I ploče baci, i brata svoga za kosu dohvati i poče ga vući sebi. O, sine majke moje – reče Harun – narod nije nimalo do mene držao i umalo me nije ubio; nemoj da mi se svete dušmani i ne smatraj me jednim od onih koji su se prema sebi ogriješili. (El-E’araf, 150.)

3. Također, obavještava nas Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi o srdžbi Junusa, a.s.: I Zunnunu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti – pa poslije u tminama zavapi: Nema boga osim Tebe, hvaljen neka Si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi! & odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spasavamo vjernike! (El-Enbija, 87.-88.)

SUZBIJANJE I LIJEČENJE SRDŽBE

1. Dova. Allah, subhanehu ve teala, je Taj Koji upućuje na pravi put. U Njegovoj je Ruci dobro dunjaluka i ahireta, i On je Taj Koji čisti dušu od svake prljavštine i nečistoće. Allah, subhanehu ve teala kaže: Pozovite Me, Ja ću vam se odazvati! (El-Mu’min, 60.)

2. Ustrajavanje u sjećanju i spominjanju Allaha, dž.š., bilo učenjem Kur’ana, izgovaranjem riječi subhanallah, el-hamdulillah, la ilahe illallah; traženjem oprosta od Allaha, subhanehu ve teala… Allah, subhanehu ve teala kaže: … a srca se doista, kada se Allah spomene smiruju! (El-Ra’d, 28.)

3. Traženje utočišta od šejtana. Bilježe Buharija i Muslim od Sulejmana b. Sarda, r.a., da je rekao: Klevetali su se dva čovjeka pred Poslanikom, s.a.w.s., pa se jedan od njih toliko rasrdio, da mu se lice naduvalo i pocrvenilo, a Poslanik, s.a.w.s., reče: Ja znam riječ, koju ako bi on rekao otišlo bi od njega ono što ga je snašlo. Otišao je drugi čovjek i obavijestio ovoga o riječima Poslanika, s.a.w.s., da potraži utočište kod Allaha, dž.š., od šejtana.

4. Šutnja u trenucima kada je čovjek u prilici ispoljiti srdžbu koja ga je snašla. Prenosi se od Ibnu Abbasa, r.a., da je Poslanik, s.a.w.s., rekao: Podučavajte i olakšavajte, a nemojte otežavati! Kada se neko od vas rasrdi neka šuti. (Hadis bilježi Buharija, Edebu-l-mufred)

5. Sjedenje i ležanje. Prenosi se od Ebu Zerra, r.a., da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s.: Kada se neko od vas rasrdi, a u stojećem je položaju, neka sjedne, pa ukoliko ne ode od njega srdžba neka onda legne. (Hadis bilježi Ebu Davud)

6. Abdest i kupanje. Prenosi se od Ebu Vaila el-Kajsa, r.a., da je rekao: Ušli smo kod Urve ibn Muhammeda el-S’adija dok je on razgovarao s nekim čovjekom. Tokom razgovora Urve se toliko rasrdio da je prekinuo razgovor, ustao, abdestio se, vratio sabesjedniku, a zatim rekao: Pričao mi je otac, a njemu je to kazao njegov otac, Atija, sljedeće: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s.: Doista je srdžba od šejtana i doista je šejtan od vatre, a vatra se gasi vodom. Pa kada se neko od vas rasrdi neka se abdesti. (Hadis bilježi Ebu Davud u Edebu) U drugom rivajetu stoji: Pa kada se neko od vas rasrdi neka se okupa. (Hadis bilježi Ibnu Asakir od Muavije u Kenzu-l-amalu)

7. Davanje tijelu njegova prava. Naročito kada je u pitanju spavanje, odmor i sl. Možemo vidjeti da je kod većine ljudi jedan od glavnih razloga srdžbe: preopterećenost, iscrpljenost, umor, nespavanje, glad i slično.

KORISTI KOJE MOŽEMO UZETI IZ OVOG HADISA

1. Učtivo traženje znanja i postavljanje pitanja.
2. Zabranjeno je skrivati  znanje od onoga koji ga traži osim u slučaju veće koristi.
3. Važnost savjetovanja i njegov učinak u muslimanskoj zajednici.
4. Traženje savjeta ne ukazuje na manjkavost onoga koji ga traži nego naprotiv, ukazuje na njegovu veličinu i njegov iman, jer je osobina potpunog vjerovanja prihvatanje savjeta.
5. Savjetovanje ljudi je prema njihovom stepenu svijesti i vjere.
6. Poslanik, s.a.w.s., svoj govor nije ponavljao više od tri puta.
7. Prilikom zabrane nekog lošeg djela preče je da se zabrani sve ono što može dovesti do njega.
8. U njemu je potvrda davno rečene izreke: Bolje spriječiti nego liječiti.
9. U ovom hadisu može se naći potvrda Poslanikovih, s.a.w.s., riječi: Najdraže djelo Uzvišenom Allahu je ono djelo u kome se ustraje, pa makar ono bilo i malo.
10. Srdžba je djelo šejtana.
11. Svako zlo potiče iz srdžbe.
12. Junak je onaj ko se suzdrži u srdžbi.
13. Srdžba onemogućuje iskrenost u govoru i djelu.
14. Postoji pokuđena i pohvaljena srdžba.
15. Vrijednosti strpljenja i blagosti.
16. Onaj ko se suzdrži od nečega radi Allaha, subhanehu ve te’ala,  On će mu je zamijeniti boljom, pa ko ostavi srdžbu radi Allaha, biće mu zamjenjena blagošću.
17. Veličina ashaba, r.a., koji iz ovih riječi Poslanika, s.a.w.s., nisu u potpunosti odbacili srdžbu, nego su ispoljavali pohvaljenu srdžbu onda kada bi to data situacija zahtijevala.
18. Vjernik treba što je moguće više da se druži sa braćom vjernicima, jer je vjernik vjerniku ogledalo i teško jedan čovjek može kod sebe otkriti nedostatke i manjkavosti koje može saznati od svog iskrenog brata koji će mu ukazati na njih na lijep način, onako kako bi to činio Poslanik, s.a.w.s., sa svojim ashabima.
19. Ovaj hadis podstiče na zadovoljstvo sa Allahovom, dž.š., odredbom.
20. Ovaj hadis kao i mnogi drugi nas podstiču na lijepo ponašanje.

Related posts