UTICAJ DŽINA NA ČOVJEKA

Podijelite!

FragezeichenJutros dok sam  bila nageta na prozor izgovorila sam subhanAllah vise puta i odjednom sam se zamislila i dok sam se bila okrenula mene je nešto pogodilo u desno rame ali niko nije bio tu, bila sam sama. Sta moze da znaci ?koje mogao da me pogodi?

Nema sumnje da džini mogu utjecati na čovjeka, da mu mogu naškoditi, čak ga i ubiti. Mogu mu naškoditi bacanjem kamenja, kao i zastrašivanjem na druge načine koji se spominju u sunnetu i o kojima svjedoče stavarnost i iskustva ljudi.

Prenosi se od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da je jednom ashabu dozvolio da se iz jedne bitke vrati kući, jer se bio tek oženio. Kada je stigao kući, zatekao je svoju ženu na vratima, te joj je to osporio. Rekla mu je: “Uđi!” Kada je ušao, našao je sklupčanu zmiju na krevetu. Kod sebe je imao koplje kojim ju je ubio. Kada je zmija uginula, umro je i ashab –  nije se moglo znati ko je prije umro. Kada je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, o ovome bio obavješten, zabranio je da se ubijaju zmije koje nastanjuju kuće, osim ebtera i zatufjetejn (dvije vrste zmija koje nastanjuju područje Hidžaza).

U ovome je dokaz da džini mogu napastvovati čovjeka i da mu mogu naškoditi. Ovome u prilog govore i svakodnevni primjeri i ispovijesti koje čujemo od ljudi koji su imali takva iskustva. Dešavalo se da čovjek dođe do kakve doline, pa ga zaspe kamenje, a da nikoga ne vidi. Ili da čuje glasove, šum drveća ili nešto slično što ga prestraši i bude uzrokom da čovjek poludi. Također se može desiti da džin uđe u čovjekovo tijelo iz ljubavi; kako bi mu naškodio ili zbog bilo kojeg drugog razloga. O tome govore i riječi Allaha, subhanehu ve te’ala:
“Oni koji kamatu jedu, dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio.”
Pokazalo se mogućim da se džin, govoreći iz bolesnika, obrati onome ko mu uči kur’anske ajete i da obeća da se više neće vraćati u čovjekovo tijelo.
Čovjek se može zaštititi od džina učeći ono što se prenosi od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kao preporuka da se uči. Primjer toga je učenje Ajetul – kursije; ko navečer prouči Ajetul – kursiju imat će od Allaha, dželle šanuhu, zaštitinika od šejtana sve dok ne osvane. Allah, subhanehu ve te’ala, je najbolji zaštitnik.
ŠEJH IBN USEJMIN
(Fetve učenjaka dvaju harema – 82 str.)

Related posts