Dove 

RECITE ALLAHU SVOJU ŽELJU, PROUČITE OVU DOVU VEČERAS

Bismilahi-r-Rahmani-r-Rahim Hvala Ti Allahu,na svim Tvojim davanjima! Ti Si onaj koji ispunjava zelje,dajes srecu i primas molbe kome hoces.Gospodaru svih svjetova,smiluj se Muhammedu a.s. njegovom rodu i ashabima!Ti Si milostivi Allah!Nema drugog boga osim Tebe!Moje postovanje pripada samo Tebi i Tebe samo obozavam i vjerujem. Milostivi Allahu, molim Te za Tvoju milost i pomoc koja ce mi donijeti Tvoj oprost,korist i spas od svakog zla.Allahu,ne ostavi mi grijeha,a da mi ga ne oprostis ni brige,a da mi je ne otklonis,niti potrebe ni zelje,u kojoj ima Tvoje zadovoljstvo,a da mi je…

Read More
Poučne priče 

Kako se u islamu liječi anksioznost (tjeskoba)

Pet islamskih recepata za liječenje anksioznosti (tjeskobe, paničnog straha) Božija knjiga Kur’an i Poslanikova tradicija Sunnet nude nam korisne lijekove za tjeskobu (anksioznost) i duševni stres, a oni su: 1. Traženje utočišta (pribježišta) kod Allaha, džellešenuhu. Ko se, u bilo kojem iskušenju, iskreno i od srca obrati Allahu, dželle šenehu, On će mu sigurno dati neki izlaz. Ja’kub, alejhi selam, se iskreno obratio Allahu, dželle šenuhu, kada je iskušan gubitkom njemu najdražeg djeteta, Jusufa, alejhi selam, pa mu je to Allah, džell šenuhu, na najbolji način vratio (pronašao je svoga…

Read More
Islam Pitanja i odgovori 

OSAM UOBIČAJENIH PITANJA NA KOJE JE KUR’AN PRUŽIO ODGOVOR

Tuga sa sobom nosi niz pitanja… beskrajno ‘zašto?”… Ovdje je na nekoliko pitanja pružen odgovor iz Kur’ana. 1. Mi uvijek pitamo: Zašto prolazim kroz iskušenja? Kur’an odgovara: Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. (el-Ankebut, 2-3) 2. Mi uvijek pitamo: Zašto nikada ne dobijem ono što želim? Kur’an odgovara: Ne volite nešto, a ono može biti dobro za…

Read More
Islam 

Da li je Bismila dio Fatihe?

U ovoj meseli postoji dva mišljenja: Prvo mišljenje – da je Bismila od Fatihe, što je stav imama Šafije, a i u većini odštampanih Mushafa stoji tako. Stoga oni koji je smatraju da je Bismila od Fatihe su stava da se i bismila treba učiti naglas (tj. u namazima u kojima se uči naglas). Ovo se takođe prenosi od Ebu Hurejre, radijellahu anhu. Drugo mišljenje – da bismila nije ajet od Fatihe niti od Kur’ana, osim u suri Neml. Kao dokaz navode hadis Ebu Hurejre, radijellahu anhu, u kojem stoji da je…

Read More
Islam 

Jedna stara šerijatska presuda protiv muslimana u korist katolika

Sejfudin Fehmi Kemura, rođen 22. ša’bana 1280 – 1863. godine, hafizi-kutub (bibliotekar) Osman Šuhdi efendijine kutubhane u Sarajevu početkom proteklog stoljeća počeo je sa prikupljanjem i istraživanjem fermana, bujruldija i drugih dokumenata o katoličkim bogomoljama i odnosu vlasti prema njima. U sažetom, ali veoma vrijednom djelu koje je štampano 1916. godine u Sarajevu Sejfudin Fehmi je preveo na desetine tužbi, parnica i ostalih službenih obraćanja vlastima. Ivo Andrić je 1920-ih godina u svojoj doktorskoj disertaciji iznio mnoštvo lažnih optužbi na Osmansko carstvo i njihovu upravu, međutim, takve optužbe moguće je…

Read More
Islam 

Kako da postaneš “vlasnik” njenog srca

Allah, dž.š., stvorio je ženu kao nježnije biće, mnogo osjećajnije od muškarca. Ona je po svojoj prirodi krhka i slabašnija od muškarca, kod nje često preovladavaju osjećanja u odnosu na razum, i zato je Gospodar muškarcu i dao ulogu “gazde” i zadužio ga da se brine o njoj, pazi je i čuva. Najsretnija je kada voli i kada se osjeća voljenom, i ona daje sve od sebe za one koje voli. Zbog te njene nježne prirode većinom se upoređuje sa cvijetom – ružom, biserom, itd. Kako da ti, brate, dopreš…

Read More
Islam 

Šta treba uraditi sa hamajlijom?

Pitanje: Šta treba uraditi sa hamajlijom? Da li je treba zapaliti, ili…? Saznala sam da to može da bude širk, a čula sam da se kur’anski ajeti ne smiju bacati u smeće, a možda ih u njoj ima, mada ne znam, nisam otvarala. Odgovor: Cijenjena i poštovana sestro u islamu, kada se radi o uništavanju sihra koji čovjek pronađe, propisano je da se raspetlja – rastavi učeći kur’anske sure npr. El-Felek, En-Nas, Ajetul-Kursijj, a nakon toga da se uništi spaljivanjem ili na neki drugi način. Sve spomenuto učenjaci su odobrili na osnovu…

Read More
Islam 

Dvadeset i jedan razlog zašto odabrati islam

Svakom iskrenom tragaocu za istinom kada dođe do kapije islama i upita se: „Zašto odabrati islam?“ u ovom članku je ponuđeno nekoliko odgovora, a možda neki od njih uz Allahovu pomoć bude razlog da čovjek učini spasonosni korak i uđe kroz kapiju spasa. Uzvišeni Allah je objavio islam da olakša čovjeku život na Zemlji i da mu ga učini lijepim, a istovremeno da ga pripremi za budući vječni svijet. Pravo svakog onog koji nije u islamu je da mu se objasni islam na najljepši mogući način ne tražeći za to…

Read More
Dove 

OVO SU TRI NAJČEŠĆA RAZLOGA ZAŠTO VAM SE DOVE NE PRIMAJU

Prenosi Abdullah b. Burejde od svoga oca, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, čuo čovjeka kako dovi riječima: “Allahu, molim Te time što svjedočim da si Ti bog, nema boga osim Tebe, Jedinog, Onog koji je utočište svakom, nije rodio niti je rođen i niko Mu ravan nije.” Pa je rekao: “Doista je tražio od Allaha imenom kojim kada se zatraži daje, i kada se dovi usliša.” U drugoj predaji je rečeno: “Tražio je od Allaha Njegovim najvećim imenom.” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ibnu Madže, Ibnu Hiban, sahih). Rekao je Ibnu Kajjm,…

Read More
Islam 

POSTALA SAM MUSLIMANKA NAKON ŠTO SAM VIDJELA OVU SLIKU

Prije nekoliko godina, to jest prije nego što sam postala muslimanka, sjećam se da me je zadivila jedna slika. Na njoj su prikazane hiljade ljudi oko crne zgrade u obliku kocke. Taj prizor je izgledao tako smirujuće. „Jednog dana“, rekla sam, „ja ću nekako otići tamo i biti dio ovoga!“ Taj jedan dan je zaista došao. Ja sam muslimanka samo pet godina, ali prošlog mjeseca sam imala priliku da odem na hadždž. Baš kao i mnogi drugi, bila sam uplašena. Kako milijuni ljudi mogu dijeliti iste objekte, obaviti iste obrede…

Read More